Mitől lesz biztonságos a légi közlekedés?

HungaroControl2020. 05. 28.

Amikor repülőgéppel utazunk, nem is gondolnánk, mennyi ember, hányféle szakterület összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy biztonságban megérkezzünk úticélunkhoz. Arról, hogy mit jelent a biztonság a repülésben és a légiforgalmi irányításban, Kurucz Mihályt, a HungaroControl repülésbiztonsági, minőségirányítási és belső ellenőrzési igazgatóját kérdeztük.

Kezdjük az alapoknál, hogy könnyű legyen megérteni, mit is értünk a repülésben „biztonság” alatt. Mindennapi életünk során akkor érezhetjük magunkat igazán biztonságban, ha nem veszélyeztet bennünket semmi, senki, és mi sem veszélyeztetünk másokat. Minden tevékenységnek, cselekedetünknek, így például a féllábon ugrálásnak is van kockázata és hatása. A kockázata az, hogy eleshetünk vagy valakit ellökhetünk, ennek hatása pedig, hogy megsérülünk, illetve a környezetünkben tartózkodók sérülnek meg. A biztonság tehát nagyrészt azon múlik, miként tudjuk ezeket a kockázatokat mérsékelni, elhárítani.

A biztonság fogalma a légi közlekedésben ennél persze összetettebb, hiszen egy olyan állapotot jelöl, amikor a repüléssel kapcsolatos legkülönfélébb kockázatokat egy elfogadható szinten, azaz kontroll alatt tartják, uralják őket. Tökéletes rendszerek nincsenek, ugyanakkor a kérdés mindig az, hogy egy-egy hibát ki lehet-e szűrni még azelőtt, hogy elérné a felhasználót. Amennyiben igen, úgy a felhasználó egy hibamentes szolgáltatással találkozik.

A légi közlekedésnek szintén fontos alapfogalma a kockázat, amely tulajdonképpen egy szorzat: értékét egy veszély által okozott, vagy abból fakadó káros hatás és annak bekövetkezési valószínűsége adja. Kockázata mindig valamilyen negatív eseménynek van. Egy hétköznapi példával élve, kicsi a kockázata annak, hogy egy autó elüt és megsérülünk, ha a szabályokat betartva kelünk át az úttesten. Ám ha nem tartunk be minden előírást, nem nézünk el mindkét irányba, nem mérjük fel megfelelően az úttesten közeledő járművek sebességét, vagy tévesen becsüljük meg a közeledő autó távolságát, az átkelés közbeni sérülés kockázata növekszik.

Száz százalékos biztonság nem létezik, de törekedni kell annak minél magasabb szintjére – ez különösen igaz a repülésben.

Ezt a célt szolgálja a repülésbiztonsági irányítási rendszer (Safety Management System, azaz SMS) a légiforgalmi irányításban. Feladata leegyszerűsítve az, hogy az esetleges hibákat még azelőtt azonosítsa és kijavítsa, mielőtt a pilóták vagy az utasok bármit is észlelnének belőle. Az SMS egy olyan komplex, proaktív rendszer, amely nem csupán technológiai eszközöket foglal magába, hanem a képzést, a humánerőforrás kezelését, a tévedések kivizsgálását, az okok elemzését és a tanulságok levonását is. Azonosítja a légiforgalmi irányítás során fellépő veszélyeket, értékeli azok kockázatát, és intézkedésekbe kezd, hogy elfogadható szintre csökkentse azokat, ezt követően pedig ellenőrzi az intézkedések hatékonyságát.

A biztonságot ugyan a mindenkor szolgálatot teljesítő légiforgalmi irányítók „állítják elő”, viszont az SMS a vállalat egészét átfogja. Minden területnek – köztük a pénzügyes, jogász vagy éppen a műszaki fejlesztő kollégáknak is – fontos szerepe van abban, hogy az irányítók helyes döntéseket tudjanak hozni, és megfelelő utasításokat adjanak a pilótáknak. Ezáltal a repülőgépek biztonságosan szállhassanak fel és landolhassanak, illetve repüljenek át az ország légterén, az utasok pedig gondtalanul élvezhessék a repülést.

A légi közlekedésben a biztonság alapkritériuma az, ha két légi jármű, vagy egy légi jármű és valamilyen akadály között fennáll, illetve mindvégig megmarad az előírt szabványos, biztonságos távolság. Az SMS minden elemében ezt a végeredményt segíti elő.

A légi közlekedés elfogadható kockázati szintjét a társadalom, illetve az iparág elvárásai határozzák meg. Napjainkban a technológia egyre megbízhatóbb, így ez az elfogadott kockázati szint is egyre alacsonyabbra, a biztonsági szint pedig egyre magasabbra kerül.

Ennek eredményeként ma már nem kérdés, hogy a repülés a legbiztonságosabb utazási forma; annál inkább foglalkoztatja a légi utasokat, hogy időben megérkeznek-e, kell-e késéssel számolniuk.

Sokan nem tudják, hogy a járatok sokszor éppen a megfelelő biztonság fenntartása érdekében késnek. Ha a járatkésés a légiforgalmi irányításon múlik, annak oka nagy valószínűséggel abban keresendő, hogy a lehető legmagasabb biztonságot szeretnék szavatolni az utasoknak. Az irányítók bizonyos esetekben korlátozást rendelnek el a légtérben, ha a repülőgépek száma meghaladja a biztonságosan kezelhető mennyiséget, ilyenkor egy-egy gép a tervezett idő után érkezhet vagy indulhat el. Ez is azt jelzi, hogy a repülésben mindig a biztonság az első.

Hogy miként lehet elképzelni a repülésbiztonságot, illetve az ezt garantáló rendszereket, arra az egyik legszemléletesebb példa James Reason „svájcisajt-modellje”. Ennek lényege, hogy a légi közlekedésben bekövetkező balesetek nem egyszeri hiba, sokkal inkább az események láncolatának eredményeként keletkeznek. Hogy jön ide a lyukacsos sajt? Képzeljük el, hogy a sajt szeletjei egymás után állítva gátakként működnek, amelyek külön-külön is a hibák kiküszöbölését szolgálják. A sajton lévő lyukak azonban jelzik, egyik gát sem tökéletes, azokon ugyanis át tud haladni a képzeletbeli hiba. A valóságban ezek a gátak (sorrendben): a szabályozórendszer, a berendezések, a légiforgalmi irányító szaktudása, a riasztó funkciók, az irányítók tevékenysége, ugyanígy a fedélzeti berendezések és riasztó rendszerek, a pilóta szaktudása és tevékenysége.

A repülésbiztonsági rendszer lényege, hogy a lyukakat felderítse és befoltozza, hogy mindig legyen egy olyan gát a hiba forrásához közel, amely képes megakadályozni a hiba továbbhaladását.

James T. Reason svájcisajt-modellje

És mi történik akkor, ha egy, akár a legkisebb hiba is, átjut a szeleteken? Ilyenkor úgynevezett esemény következik be. Az SMS keretén belül minden eseményt kivizsgálnak. Ilyenkor nem a vétkes felderítése a fontos, ehelyett a nem megfelelő lépések, döntések okainak feltárása áll a fókuszban. Az elsődleges cél a tanulságok levonása és megosztása azért, hogy máskor ne fordulhasson elő hasonló eset. Így az utasok mindig az elvárt, a lehető legnagyobb fokú biztonságban utazhatnak a repülőgépek fedélzetén.

Cimkék:

Kategóriák: